Utilizatorul solicita o cerere pe site-ul eventyon.ro (in continuare numit Site), se angajeaza sa accepte acest Consimțământ pentru procesarea datelor personale (în continuare numit Consimțământ), mentionat la https://eventyon.ro. Acceptarea ofertei de consimțământ este o confirmare a consimtamantului Utilizatorului la toate punctele de consimțământ. Utilizatorul își dă consimțământul către CulinaryOn Hangar Srl, care detine site-ul https://eventyon.ro (in continuare numit Site) care este localizat in: Soseaua Pipera 48, Sector 2, pentru prelucrarea datelor lor personale cu următoarele condiții:

Consimtamantul este dat pentru procesarea datelor dumneavoastra personale, dupa cum urmeaza:

1. Prenume

2. Nume

3. Numele Companiei

4. Adresa de corespondenta

5. Numar de telefon

6. Adresa de email

Scopul procesării datelor personale este:

• consiliere, raportare și diseminare de informații despre servicii și evenimente EventyOn;

• identificarea utilizatorului în cadrul furnizării de servicii;

* furnizarea de servicii personalizate Utilizatorului;

* livrarea certificatelor cadou Utilizatorului;

• executarea eficienta a comenzilor, contractelor și a altor angajamente ale EventyOn ca obligație pentru Utilizator;

* înregistrarea utilizatorilor site-ului pentru evenimente EventyOn ;

• gestionarea întrebărilor de la utilizatorii site-ului;

* efectuarea de cercetări de marketing, statistice și de alta natura efectuate de companie pe baza datelor depersonalizate;

• implementarea si/sau executarea funcțiilor, puterilor si responsabilitățile atribuite de legislatia in vigoare la CulinaryOn;

Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare.

În timpul procesării datelor personale, următoarele acțiuni (operațiuni) vor avea loc:): colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, păstrare, refinement (update, schimbare), extracție, folosinta, ștergere, distrugere.

Datele personale pot fi transferate către o terță parte doar în baza unui contract întocmit în concordanță cu legislația in vigoare, cu participarea sau consimtamantul clientului.

EventyOn nu verifica acuratețea datelor personale oferite de Client.

Datele personale sunt procesate și păstrate până la închiderea eventyOn. Procesarea datelor personale pot lua sfarsit la cererea în mod expres a Clientului..

EventyOn garantează următoarele drepturi:dreptul de a primi informații, dreptul la ștergerea, clarificarea sau corectarea datelor personale stocate de EventyOn.

 

Consimtamantul în procesarea datelor personale și păstrare poate fi revocat de Utilizator sau de reprezentantul legal al acestuia printr-o cerere scrisă către CulinaryOn Hangar Srl sau reprezentanții acestuia la adresa indicată la începutul acestui Consimțământ.